Referat DCU bestyrelsesmøde

Hermed fremsendes referatet fra DCUs bestyrelsesmøde, afholdt i Faaborg den 27. juni 2014.

På mødet behandlede bestyrelsen emner som

–      DCUs målsætning Fremtidens organisering af cykleløb – herunder klubstruktur og certificering af cykleløb under DCU

–      Sikkerhedsmanual

–      Præsentation af en brugerundersøgelse, der er lavet i forbindelse med DCUs store breddeprojekt

–      Orientering om en kommende DGI-DCU trafiksikkerhedskampagne med navnet ”gostil.nu

 

Referatet vil blive lagt på DCUs hjemmeside (www.cyklingdanmark.dk) under download i slutningen af ugen.

Rigtig god dag og sommer til jer alle.

Oprettet d. 24. July 2014

Skriv en kommentar