Nyhedsbrev fra Danmarks Cykle Union den 26. september 2014

Danmarks Cykle Union har iværksat et stykke arbejde, der skal medvirke til større samarbejde, lighed og ligestilling imellem vores mere end 300 klubber. Arbejdet skal også føre til at nye klubber på en attraktiv og nem måde kan etablere sig i vores fællesskab, med mere end 30.000 medlemmer.

Fra klubberne og medlemmernes side er der et stigende ønske om flere tilbud til fremtidens cykelryttere. Det strækker sig fra helt nye cykelryttere i sporten til eliteryttere, børn og unge, samt kvinder, som er et nyt satsningsområde. Danmarks Cykle Unions bestyrelse har derfor nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til ny struktur og tilbud som er optimale for fremtidens medlemmer, klubber, cykelløb og demokrati. Gruppen skal ligeledes tage højde for at Danmarks Cykle Union skal have mange flere medlemmer i fremover.

Etablering af Strukturgruppen, er fuldt i tråd med den strategi og vision som bestyrelsen i Danmarks Cykle Union fremlagde på kongressen i januar. Strukturgruppen arbejder med fire perspektiver:

Fremtidens Cykelløb, Klubstruktur, Medlemsstruktur, Demokratiet

Målet med arbejdet er, ud fra en fase opdelt implementering, at skabe grundlag for et langt større samarbejde imellem vores klubber rundt i hele landet. Et større samarbejde kan bl.a. være med til at understøtte flere og bedre cykelløb og øge udviklingsmuligheder for ryttere. Der skal mere fokus på hele breddeområdet, der er med til at skabe flere tilbud, flere typer af cykelløb, nye og mere tidssvarende medlemsmuligheder på klub og medlemsniveau. Strukturen skal også føre til, at de selvorganiserede cykelryttere, på en mere attraktiv måde, kan melde sig ind i en af vores mange klubber.

Der har de seneste to år eksisteret en prøveordning, hvor motionsryttere kan køre med i licensløb. Men ordningen fortsætter ikke i 2015. Derfor er der sat nu en proces i gang, hvor man skal finde en holdbar og fremtidssikker løsning for en ny klub- og medlemsstruktur samt for udvikling og gennemførsel af cykelløb. Bestyrelsen og Strukturgruppen ønsker det implementeret med virkning allerede fra 2015. Den nye struktur skal bl.a. medføre en erstatning for prøveordningen og alt sammen udformes for at tilgodese alle klubber, alle medlemmer under Danmarks Cykle Union. Cykelsporten er på vej mod nye tider, med mere synlige og attraktive tilbud, både til vores nuværende og kommende klubber og medlemmer.

Strukturgruppen består af repræsentanter fra Distrikt Jylland/Fyn, DCU Motion bestyrelse, Distrikt Sjælland, Danmarks Cykle Unions bestyrelse samt fra administrationen. Flg. navne indgår og er af deres respektive bestyrelser blevet anmodet om at deltage:

Lotte Schmidt – lotte@moveyou.dk – Distrikt Jylland/Fyn
Ole Iversen – ole@fiskeriflaaden.dk – Distrikt Jylland /Fyn
Henrik W. Jensen – henrik.wenzell.jensen@fasttvnet.dk – Distrikt Sjælland
Hans-Henrik Jappe – henrikjappe@me.com – Distrikt Sjælland
Søren Johansen – johansen65@gmail.com – DCU Motion Bestyrelse
Tom Eklund – post@energiogsundhed.dk – DCU Motion Bestyrelse
Søren Boysen – s.boysen@esenet.dk – DCU Motion Bestyrelse
Lone Billehøj – lone.billehoej@dcu-cykling.dk – Bestyrelsen, Danmarks Cykle Union
Henrik Jess Jensen – henrik.jess.jensen@dcu-cykling.dk – Bestyrelsen, Danmarks Cykle Union
Trine Lindberg – trine.lindberg@dcu-cykling.dk – Administration
Brian Samuelsson – bsm@dcu-cykling.dk – Administration

Vi vil løbende udsende nyhedsbreve for at holde alle interesserede opdateret på fremdriften i arbejdet. Har du spørgsmål til os, står vi gerne til rådighed, og du er velkommen til at kontakte en af strukturgruppens medlemmer, ved at sende dem en mail.

Med venlig hilsen og på vegne af Strukturgruppen
Trine Lindberg & Brian Samuelsson, Danmarks Cykle Union

Oprettet d. 27. September 2014

Skriv en kommentar